Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2023

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2023

21. 03. 2023

Objavljeno: Občina Laško, www.lasko.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2022.

Sredstva v višini 45.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2023 in se dodelijo za sofinanciranje novih delovnih mest in samozaposlovanje ter za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.

Namen razpisa Namen javnega razpisa je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Cilj razpisa: Cilj razpisa je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje za samozaposlitev, zaposlitev brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Laško in zaposlitev iskalca prve zaposlitve ter pospeševanje nastajanja novih podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Laško in registrirajo dejavnost.
Upravičenci v primeru novih delovnih mest, zaposlitve brezposelnih oseb in sofinanciranja materialnih in nematerialnih investicij so podjetja s poslovnim sedežem v občini Laško.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Laško

Rok: Roka za prijavo:

  1. rok: 31. 3. 2023
  2. rok: 31. 5. 2023

Če bodo sredstva porabljena pred potekom drugega roka, bo na spletni strani Občine Laško objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije lahko dobite pri Andreju Flisu, Tel: (03) 7338-731, e-naslov: andrej.flis@lasko.si, v času uradnih ur, kjer lahko dvignete tudi razpisno dokumentacijo.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj