Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2023

Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2023

21. 03. 2023

Objavljeno: Mestna občina Novo mesto, 2. 3. 2023, www.novomesto.si

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2023 oz. do porabe razpoložljivih sredstev.

Upravičen strošek sofinanciranja je neto najemnina za obstoječe poslovne prostore v starem mestnem jedru Novega mesta, v katerih so najemniki začeli opravljati dejavnost v letu 2023. Za poslovni prostor se šteje prostor, v katerem podjetje dejansko opravlja svojo dejavnost (za poslovni prostor se ne štejejo skupne površine stavbe npr. atrij, stopnišče, hodnik ipd.).

MONM bo sofinancirala najemnine izbranim najemnikom na tem pozivu za obdobje dveh let od dneva oddaje popolne vloge, s tem da mora biti poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev skupno tri leta. V primeru, ko  poslovni prostor ob oddaji vloge še ni odprt, se najemnina sofinancira od začetka opravljanja poslovne dejavnosti v tem prostoru.

Najvišje možno sofinanciranje je 50% najemnine z maksimalno omejitvijo 5,00 EUR/m2 in maksimalno omejitvijo površine 100 m2. Upravičen strošek je NETO najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru, da poslovni prostor v času sofinanciranja ne obratuje, prosilec do sofinanciranja stroška najema ni upravičen

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v prostorih na območju starega mestnega jedra v Novem mestu.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Predvidena višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 10.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Novo mesto

Rok: Javni poziv bo odprt do 1. 10. 2023 oziroma do porabe proračunskih sredstev za leto 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan v času poslovnih ur na telefonski številki: (07) 39 39 290 ali na e-naslovu: darja.plantan@novomesto.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MONM ali v času uradnih ur na naslovu: Mestna občina Novo mesto - sprejemna pisarna, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj