Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v občini Postojna v letu 2023

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v občini Postojna v letu 2023

21. 03. 2023

Objavljeno: Občina Postojna, 14. 3. 2023, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.

Definicija inovacije: Inovacija je lahko nov proizvodni ali tehnološkim postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanje konkurence ipd.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:

  • pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
  • izdelavo prototipa,
  • raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa je 2.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe oz. razdelitve razpoložljivih sredstev za izvedbo tega razpisa.

Datumi odpiranja prejetih vlog so naslednji:

  • prvo odpiranje dne 24. 4. 2023,
  • drugo odpiranje dne 4. 9. 2023.

V kolikor bodo razpoložljiva sredstva porabljena oz. razdeljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče več oddati. O porabi oz. razdelitvi sredstev bodo morebitni vlagatelji pravočasno obveščeni na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, Kontaktna oseba: Kristina Kalister, Tel: (05) 7280 725. Morebitna vprašanja lahko pošljete tudi po e-pošti: kristina.kalister@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj