Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju občine Postojna v letu 2023

21. 03. 2023

Objavljeno: Občina Postojna, 14. 3. 2023, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Postojna s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka investitorjem in stroška nakupa zemljišča.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa je 50.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe oz. razdelitve razpoložljivih sredstev za izvedbo tega razpisa.

Datumi odpiranja prejetih vlog so naslednji:

  • prvo odpiranje dne 24. 4. 2023,
  • drugo odpiranje dne 4. 9. 2023.

V kolikor bodo razpoložljiva sredstva porabljena oz. razdeljena že v prvem oz. drugem razpisnem roku, vlog v naslednjem roku ne bo mogoče več oddati. O porabi oz. razdelitvi sredstev bodo morebitni vlagatelji pravočasno obveščeni na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, Kontaktna oseba: Kristina Kalister, Tel: (05) 7280 725. Morebitna vprašanja lahko pošljete tudi po e-pošti: kristina.kalister@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj