Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva Mestni občini Kranj v letu 2023

Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva Mestni občini Kranj v letu 2023

21. 03. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 17. 3. 2023, Stran: 513

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2023, tako za spodbujanje ustanavljanja novih kot razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ki:

  • imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica,
  • nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v občini,

in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po tem odloku na območju občine.

Posamezna opredelitev v zvezi z ugotavljanjem velikosti posamezne gospodarske družbe je zapisana v odloku.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Rok za oddajo vloge je 19. 5. 2023.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na podlagi predhodne najave na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj ali na telefonski številki: (04) 23-73-130, Kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-naslov: barbara.ciric@kranj.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je upravičencem na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si (rubrika Javni razpisi, naročila).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj