Sprememba Javnega poziva REVAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Sprememba Javnega poziva REVAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

21. 03. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 17. 3. 2023, Stran: 544

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 56/22 z dne 22. 4. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 4/23 z dne 13. 1. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednje točke Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

9., četrti odstavek

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do vključno 30. 9. 2023. Slovenski podjetniški sklad lahko po 31. 10. 2023 v primeru pravočasno oddanega a nepopolnega zahtevka, odstopi od pogodbe.

Briše se:

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.

11., drugi odstavek

Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Briše se:

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj