Za projekte poslovne infrastrukture na obmejnih območjih 19 milijonov evrov

Za projekte poslovne infrastrukture na obmejnih območjih 19 milijonov evrov

14. 03. 2023

Vir in informacije: STA, 24. 2. 2023, www.sta.si

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je objavilo razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024. Zanje je predvidenih osem milijonov sredstev za letos in 11 milijonov evrov za prihodnje leto. Rok za predložitev vlog je 21. april.

Kot izhaja iz razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, je njegov namen občinam omogočiti infrastrukturno gradnjo novih ali razširitev obstoječih ekonomsko-poslovnih con ter gradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev. S tem se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne površine, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje njihove gradnje ali širitve, ni pa predmet razpisa njihova obnova. Razdeljen je v sklop za sofinanciranje gradnje ali razširitve ekonomsko-poslovnih con ter v sklop za sofinanciranje gradnje ali razširitve inkubatorjev. Za prvega je letos predvidenih šest milijonov evrov, prihodnje leto osem milijonov evrov, za drugega pa letos dva milijona evrov in prihodnje leto tri milijone evrov.

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Gre za nepovratna sredstva, ki pa bodo dodeljena le projektom na obmejnih problemskih območij, ki jih določa uredba. Ciljna skupina razpisa so tako podjetja, ki bodo tam poslovala, končni prejemniki pa so lokalne skupnosti oz. občine, ki bodo prijavitelji oz. nosilci oz. investitorji projekta.

V razpisu so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj ter prijavitelj oz. projekt, ter posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za prvi oz. drugi sklop. Opredeljena so merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj