Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2023

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2023

14. 03. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 10. 3. 2023, Stran: 454

Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program RRC GS), ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen razpisa: Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja (z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dolpolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva), ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: RRC Koper v letu 2023 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 1.000.000,00 eur.

Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

OBČINA

RAZPIS RRC GS

Ankaran

30.600,00

Hrpelje - Kozina

5.000,00

Ilirska Bistrica

9.000,00

Izola

79.000,00

Koper

484.400,00

Piran

161.000,00

Sežana

226.000,00

OOZ Sežana

5.000,00

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper

Rok: Razpis je odprt do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo upravičenci na spodaj navadnih mestih.

Razpisna dokumentacija: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

  • v Regionalno razvojnem centru Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, Kontaktna oseba: Irena Cergol, Tel: (05) 66-37-583 ali na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Garancijska shema: www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html;
  • Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, Portorož, Kontaktna oseba: Alberto Manzin, GSM: 041/870-401;
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Kontaktna oseba: Dolores Kovšca, Tel: (05) 73-44-362 ali na www.ora.si;
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Kontaktna oseba: Tina Kocjan, Tel: (05) 71-12-310.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj