Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov-B-PF

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov-B-PF

14. 03. 2023

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 10. 3. 2023, Stran: 451

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov-B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, št. 110/22 z dne 19. 8. 2022 ter št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj