Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Ribnica za leto 2023

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Ribnica za leto 2023

07. 03. 2023

Objavljeno: Občina Ribnica, 21. 2. 2023, www.ribnica.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe rampa podjetništva in gospodarstva občine Ribnica za leto 2023.

Ukrepi za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Ribnica so:

Ukrep

Opis ukrepa

Višina razpisanih sredstev

Ukrep 1

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

20.000 €

Ukrep 2

Spodbujanje investicij v gradnjo proizvodnih obrtnih objektov

5.000 €

Ukrep 3

Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise

5.000 €

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Ribnica

Rok: Roka za oddajo vlog sta 3. 4. 2023 in 12. 9. 2023.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo občina nemudoma objavila javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinila.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po telefonu: (01) 837 20 07 ali (01) 837 20 25.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Ribnica: www.ribnica.si, zainteresirani jo lahko od dneva objave javnega razpisa do zaključka le-tega dvignejo tudi v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj