Javni razpis za finančni produkt - AGRO PF

Javni razpis za finančni produkt - AGRO PF

07. 03. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 3. 3. 2023, Stran: 403

Predmet razpisa: Finančni produkt AGRO PF je po vsebini premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.

Namen in cilj javnega razpisa: Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokovih kmetij, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov.

Finančni produkt AGRO PF je namenjen kmetijam na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogoji najejte tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO PF je 5.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20. 3. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad: www.r-sklad.si.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj