Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027

07. 03. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 3. 3. 2023, Stran: 387

Interreg program Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2021-2027 vabi morebitne upravičence k predložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.

Predmet razpisa: IP SI-HU se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je prispevati k dejavni in sodelujoči programski regiji, ki se zaveda svojih okoljskih, naravnih in kulturnih vrednot, s spodbujanjem trajnostne rabe, varstva in izkoriščanja v turistične namene ter vzpostavitvijo prepoznavne in privlačne zelene turistične destinacije.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

- Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija

 • Specifični cilj 1: krepitev varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi na urbanih območjih, ter zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

- Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu

 • Specifični cilj 1: krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

- Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija

 • Specifični cilj 1: boljše upravljanje sodelovanja

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 11.404.789 EUR.

Sredstva se razdelijo po prednostnih nalogah, kot sledi:

 • Prednostna naloga 1: zelena obmejna regija - 3.527.250 EUR
 • Prednostna naloga 2: vključujoča obmejna regija, ki temelji na trajnostnem turizmu - 6.466.667 EUR
 • Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija - 1.410.872 EUR

Skupaj - 11.404.789 EUR

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok: Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno od objave razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 8. maj 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa: www.si-hu.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.

Dodatne informacije: Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni strani www.si-hu.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov: si-hu.svrk@gov.si.

Skupni sekretariat in Info točke na Madžarskem zagotovijo naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog:

 • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov,
 • informacije o pripravi in predložitvi vlog,
 • organizacija informativnih delavnic,
 • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
 • objava informacij o odobrenih projektih.

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa: www.si-hu.eu.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.si-hu.eu.

Vse spremembe javnega razpisa za predložitev projektov ali razpisne dokumentacije bodo objavljene na spletni strani programa: www.si-hu.eu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj