Javni razpis P7-2 2023 - COVID mikrokrediti 2023

Javni razpis P7-2 2023 - COVID mikrokrediti 2023

07. 03. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 3. 3. 2023, Stran: 398

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem) za omilitev posledic izbruha nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa o:

- financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,

- omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogoji najejte tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 5.000.000 EUR, od tega najmanj 1.100.000 EUR za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis bo odprt do 24. 4. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 24. 3. 2023 do 14. ure in 24. 4. 2023 do 14. ure.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 24. 4. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-88 in (02) 234-12-74 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj