Sprememba Javnega razpisa za spodbujanju razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanju razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE

28. 02. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 24. 2. 2023, Stran: 332

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanju razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE, št. 3021-1/2022-SRRS-20, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.6. »Pogoji spremljanja in zaključka projekta«, se podaljša skrajni rok zaključka projekta, zato se besedilo drugega stavka 1. točke po novem glasi:

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025 in skupno ne sme trajati več kot 3 leta.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

VI. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj