Križanič predlaga nove davčne olajšave in deblokira banke

Križanič predlaga nove davčne olajšave in deblokira banke

20. 04. 2010

Objavljeno: Finance, 15.4.2010, www.finance.si, Avtor: Monika Weiss

Finančno ministrstvo je pripravilo spremembe zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o dohodnini in o davčnem postopku

Predlogi sprememb davčnih zakonov predvidevajo dvig olajšave za vlaganja v R & R , novo olajšavo za zaposlovanje oseb, mlajših od 26 let in starejših od 55 let, in odpravljajo blokado izdajanja bančnih obveznic v tujini.

Finančno ministrstvo (MF) bo predloge sprememb zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o dohodnini in o davčnem postopku v kratkem poslalo vladi - in predlaga, da jih državni zbor sprejme po nujnem postopku. Uveljavljeni bi lahko bili že pred poletjem. Povzemamo, kaj MF predlaga - z opozorilom, da ne gre za sprejete zakonske spremembe in da so popravki še možni.

Novosti za podjetja in espeje

Trenutni predlog MF za zavezance po zakonu od dohodkov pravnih oseb (pravne osebe) in po zakonu o dohodnini (za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) predvideva:

1. Uveljavitev splošne olajšave za novo zaposlovanje določenih oseb

Zavezanec, ki bo na novo zaposlil osebo, mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let in ki je bila vsaj šest mesecev prijavljena na zavodu za zaposlovanje, bo lahko uveljavil znižanje davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. In sicer v višini 45 odstotkov plače te osebe - a največ v višini davčne osnove.

Olajšavo bo zavezanec lahko uveljavljal za 24 mesecev zaposlitve te osebe. Omejitvi pa sta, da na novo zaposlena oseba v zadnjih 24 mesecih ni bila zaposlena pri zavezancu ali njegovih povezanih družbah in da se bo z njeno zaposlitvijo zaposlencu povečalo število zaposlenih.

Februarja letos je bilo na zavodu vsaj šest mesecev prijavljenih 5.339 oseb, mlajših od 26 let, in 11.061 oseb, starejših od 55 let.

2. Zvišanje olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj (R & R)

Splošna olajšava za vlaganja v R & R se z zdajšnjih 20 odstotkov zviša na 40 odstotkov zneska vlaganja v R & R - a največ v višini davčne osnove. Zavezanci, ki imajo sedež ali dejavnost na področju, kjer je BDP na prebivalca do 15 odstotkov manjši od povprečja države, bodo lahko uveljavljali zmanjšanje davčne osnove za 50 odstotkov zneska vlaganja v R & R, zavezanci s sedežem ali dejavnostjo na področju, kjer je BDP na prebivalca več kot 15 odstotkov manjši od povprečja države, pa lahko uveljavijo znižanje davčne osnove za 60 odstotkov zneska vlaganja v R & R.

3. Oprostitev davka od obresti

Predlagana je oprostitev davka od obresti na mednarodne dolžniške vrednostne papirje, ki jih naše gospodarske družbe izdajo v tujini, oziroma oprostitev plačevanja dohodnine za nerezidente Slovenije, ki od teh papirjev prejemajo dohodek v obliki obresti. Zajeti so le nezamenljivi vrednostni papirji, izdani z javno ponudbo ali prek mednarodnega centralnega registra vrednostnih papirjev in se z njimi trguje na organiziranem trgu.

Za tako rešitev si vse do zadnje spremembe zakona konec leta 2009 - torej že skoraj štiri mesece - prizadevajo zlasti banke, ki so letos povsem ustavile izdajanje obveznic v tujini, saj naj bi jim veljavna zakonska ureditev zadolževanje v tujini prek prodaje obveznic podražila za četrtino. Na MF zdaj priznavajo, da veljavna ureditev naše banke postavlja v nekonkurenčen položaj.

MF: Prednosti odtehtajo izpad davkov

Na MF ocenjujejo, da se bodo z uveljavitvijo predlaganih sprememb prihodki iz davka na dohodke pravnih oseb zmanjšali za 29,3 milijona evrov, prihodki iz dohodnine pa za milijon evrov. A opozarjajo na pozitivne učinke na gospodarstvo prek novega zaposlovanja in večjih vlaganj v R & R ter prek deblokade bank pri pridobivanju svežih virov za posojila v tujini.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj