Objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

Objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

21. 02. 2023

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Zbornica elektronske in elektroindustrije, 16. 2. 2023, www.gzs.si/zbornica_elektronske_in_elektroindustrije/

Na spletni strani Vlade RS objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih.

Na spletni strani Vlade RS je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Gre za spremembe, ki jih je predlagalo Ministrstvo za notranje zadeve in bodo predvidoma obravnavane po nujnem postopku. Predlog zakona je na povezavi.

Vladni predlog sprememb Zakona o tujcih vsebuje kar nekaj sprememb, relevantnih za zaposlovanje tujcev.

Z namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir in zasledovanja načela ekonomičnosti upravnega postopka predlog zakona vsebuje naslednje rešitve:

  • možnost vročanja podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti,
  • hramba prstnih odtisov oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje,
  • odprava zahteve po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi,
  • sprememba koncepta odločanja o zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih (ukinitev obveznosti izdaje pisne odobritve s strani upravne enote v primeru izdaje soglasja s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje),
  • odprava obveznosti periodičnega preverjanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote, ki bodo omogočile hitrejše vodenje postopkov izdaje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja.

Odpravlja se tudi pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in ponovno uvaja brezplačno financiranje tečajev slovenskega jezika.

S predlogom nujne novele se ureja tudi možnost prehoda državne meje, v primerih, ko ima tujec vloženo prošnjo za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje, o prošnji pa še ni bilo odločeno, tujec pa je zapustil ozemlje Republike Slovenije. S predlagano spremembo se sedaj tujcem, ki za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma, omogoča, da lahko v času odločanja o prošnji tudi vstopijo v Republiko Slovenijo skladno z namenom, zaradi katerega jim bo izdano dovoljenje za začasno prebivanje.

Tujcu, ki mu je prenehal status začasne zaščite zaradi razlogov, določenih za prenehanje začasne zaščite ali zaradi poteka trajanja začasne zaščite v skladu z zakonom, ki ureja začasno zaščito razseljenih oseb (ZZZRO - Ukrajinci) se omogoča, da v roku osmih dni po prenehanju začasne zaščite pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji zaprosi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za katerikoli namen, ki ga določa zakon.

Morebitne komentarje ali odzive zbirajo na e-naslovu: pravnasluzba@gzs.si do petka, 24. 2. 2023.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj