Javni razpis za finančni produkt - AGRO DOPOLNILNE

Javni razpis za finančni produkt - AGRO DOPOLNILNE

14. 02. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 10. 2. 2023, Stran: 228

Predmet razpisa: Finančni produkt AGRO DOPOLNILNE je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilaganjem nanje.

Produkt lahko vsebuje elemente državnih pomoči.

Namen razpisa: Namen finančnega produkta je podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s predelavo proizvodov kmetijskega gospodarstva oziroma ponudbo dodatnih storitev kmetijskega gospodarstva, pri čemer se aktivnosti prednostno izvajajo z domačo oziroma lokalno delovno silo.

Finančni produkt AGRO DOPOLNILNE je namenjen kmetijskim gospodarstvom na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena (so)financiranju posameznih naložbenih projektov, s katerimi so doseženi cilji iz prvega odstavka tega poglavja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO DOPOLNILNE je 3.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 2. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj