Sprememba Javnega razpisa za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF

Sprememba Javnega razpisa za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF

14. 02. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 10. 2. 2023, Stran: 215

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF, št. 3301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 89/22 z dne 1. 7. 2022, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022, št. 137/22 z dne 28. 10. 2022, št. 11/23 z dne 27. 1. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 8.500.000 EUR.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj