Sprememba Javnega poziva REACT EU - Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Sprememba Javnega poziva REACT EU - Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

14. 02. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 10. 2. 2023, Stran: 278

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REACT EU - Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47/22 z dne 1. 4. 2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 2022:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 150.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 200.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj