Sprememba Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč - A - AGRO ZEMLJA

Sprememba Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč - A - AGRO ZEMLJA

31. 01. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 27. 1. 2023, Stran: 137

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A - AGRO ZEMLJA, št. 3301-1/2022-SRRS-12, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/22 z dne 10. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 24. 2. 2023 oziroma do porabe sredstev.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj