Projekt skupnega evropskega interesa na področju baterijskih tehnologij

Projekt skupnega evropskega interesa na področju baterijskih tehnologij

24. 01. 2023

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 12. 1. 2023, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi podjetja k izkazu interesa za sodelovanje v projektu skupnega evropskega interesa (angleško Important Projects of Common European Interest - IPCEI) na področju baterij in inovacij v zvezi z baterijskimi tehnologijami – projekt »EuBatIn«. Podjetja lahko interes izkažejo do vključno 10. februarja 2023.

Izkaz interesa zajema dvoje:

 • sodelovanje na uvodni predstavitvi projekta, ki bo organizirana za vse potencialne udeležence oziroma partnerje projekta (potencialne upravičence), ki bodo izkazali interes do predvidenega roka;
 • možnost za sodelovanje v procesu mreženja s potencialnimi partnerji in pripravo projektnega predloga za vstop v proces usklajevanja projektnih predlogov na način, da se lahko umestijo v verigo vrednosti.

Z izkazom interesa podjetje pridobi možnost sodelovanja v projektu in možnost umestitve v verigo vrednosti več državnega projekta, ne pa tudi pravice do sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogoji in ostale zahteve za sofinanciranje, upoštevaje pravila o državnih pomočeh, se določajo kasneje v procesu razvoja zadevnega več državnega projekta. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo o nadaljnjih korakih postopka in vsebinskega napredka pri snovanju projekta obveščalo podjetja, ki bodo izkazala interes skladno s tem pozivom.

Pomembni projekti skupnega evropskega interesa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja«, specifičnega cilja »Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij« iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, načrtuje vključitev Slovenije v projekte, ki jih Evropska komisija naslavlja skozi pomembne čezmejne projekte skupnega evropskega interesa (angleško Important Projects of Common European Interest - IPCEI).

V IPCEI projekte se vključujejo podjetja iz večjega števila držav članic, ob podpori teh držav. Za te sodelovanje podjetij v teh projektih je z vidika finančne podpore značilno, da gre za instrumente državnih pomoči, ki praviloma sodijo na področje raziskav, razvoja in inovacij.  

Zahteve za IPCEI projekte so naslednje:

 • imajo pomemben prispevek k ciljem EU – konkurenčnost, inovativnost, trajnostna rast in ustvarjanje vrednosti,
 • finančno so podprti s strani držav članic in z lastnim financiranjem s strani upravičencev,
 • posebej so izpostavljena področja transporta, energije in okolja, ki pomembno prispevajo k skupnemu evropskemu trgu, prav tako tudi raziskovalno-razvojni inovativni projekti, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti na ravni EU.

Projekt na področju baterijskih tehnologij EuBatIn

Skupni cilj projekta EuBatIn je zapolniti potrebe po stabilnitrajnostniinovativni in konkurenčni verigi vrednosti na področju baterij in inovacij v zvezi z baterijskimi tehnologijami. EuBatIn bo odgovarjal na izzive, s katerimi se srečujemo na vsakem posameznem elementu v verigi vrednosti - tako z vidika raziskav, razvoja in inovacij kot tudi prve industrijske uporabe. EuBatIn se osredotoča na povečanje konkurenčnosti inovacij na področju baterij in baterijskih tehnologij in na umestitev celotne verige vrednosti znotraj območja EU.

Spodaj naštevamo ključne specifične cilje projekta EuBatIn.

 • Raziskave in razvojinovativnih in trajnih baterijskih materialov, celic in sistemov za uporabo v avtomobilski industriji in drugih ključnih področjih uporabe z namenom sprostitve tehnološkega potenciala verige vrednosti na baterijah v EU,
 • Vzpostavitev prve industrijske uporabena navedenih področjih z namenom opredelitve osnove in ustvarjanja možnosti rasti na globalno pomembno tehnološko raven znotraj EU.
 • Bistvenoizboljšanje ogljičnega odtisa iz naslova proizvodnje baterijskih celic glede na mednarodne primerjalne vrednosti in zagotavljanje konstantnega recikliranja baterij ter ponovne uporabe, s tem pa ohranjanje krožnih tokov materiala z visokimi okoljskimi in socialnimi standardi.
 • Oblikovanje verige vrednosti na področju baterijskozi standardizacijo, procesne inovacije in optimizacijo, s hkratnim spodbujanjem digitalizacije tovarn, ter na tak način spodbujanje trga e-mobilnosti v EU.
 • Prenos znanjav zvezi z baterijami za nove ali izboljšane uporabe, nove raziskave, razvoj in inovacije na različnih produktnih trgih.
 • Podpora novim delovnim mestomin rast skozi razvoj in krepitev visoko kakovostnega kadra, z namenom zmanjšanja družbenih učinkov zaradi prehoda na čisto energijo.
 • Koordinacija aktivnostiv zvezi z baterijami na ravni Evrope z namenom ustvariti celovit ekosistem EU na področju baterij, tudi z namenom izpolnjevanja ciljev Evropskega združenja za baterije in zagotavljanja doseganja namena IPCEI.

Področja, ki jih naslavlja projekt in pomenijo posamezne sklope v verigi vrednosti, so naslednja:

 • surovine in napredni materiali,
 • baterijske celice,
 • baterijski sistemi,
 • reciklaža in trajnost.

Vabilo k izkazu interesa za sodelovanje

Na podlagi navedenega Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi vsa zainteresirana podjetja k izkazu interesa za pridružitev k projektu »EuBatIn« - Evropske inovacije na področju baterij. Rok za izkaz interesa je 10. februar 2023. Podjetje interes izkaže z elektronskim sporočilom, v katerem okvirno navede področje interesa za sklop v verigi vrednosti in ki ga posreduje na e-naslov: gp.mgrt@gov.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj