Ali je treba skleniti anekse k pogodbi ob dvigu minimalne plače?

Ali je treba skleniti anekse k pogodbi ob dvigu minimalne plače?

24. 01. 2023

12 0
Koristnost članka
12 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 19. 1. 2023, www.findinfo.si, Avtor: Tanja Bohl

V podjetju določen segment zaposlenih prejema minimalno plačo. Zanima nas, ali je treba vsako leto tem zaposlenim delavcem vročiti anekse k pogodbam o zaposlitvi, ko minister za delo objavi spremembo (dvig) zneska minimalne plače

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) v prvem odstavku 31. člena določa katere sestavine mora vsebovati pogodba o zaposlitvi. Med drugim v 8. alineji prvega odstavka predstavljeni člen določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter morebitnih drugih plačilih.

Glede na navedeno mora torej pogodba o zaposlitvi vsebovati določilo o višini osnovne plače, ki pripada delavcu za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi. Pri tem zakon izrecno določa, da mora biti v pogodbi naveden znesek osnovne plače v evrih. Ne zadošča torej navedba npr. količnika itd., s katerimi je ovrednoteno delovno mesto, prav tako v zvezi z osnovno plačo ni dopustno sklicevanje na ureditev v zakonu (npr. zakonsko določena minimalna plača,..), kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca.

Na vaše vprašanje torej odgovarjamo, da morate ob zvišanju minimalne plače, z delavci vsakokratno skleniti nov aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem je naveden nov znesek osnovne (bruto) plače.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj