Vlada predlaga popravke zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Vlada predlaga popravke zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

17. 01. 2023

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: STA, 12. 1. 2023, www.sta.si

Vlada je 12. januarja 2023 sprejela predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero se spreminja koncept določanja ciljnih skupin, ki bodo deležne ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti. Digitalni boni ostajajo, novost je možnost brezplačne izposoje osnovne računalniške opreme.

Novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti omogoča zmanjšanje digitalnega razkoraka in povečanje digitalne vključenosti za vse državljane.

Medtem ko so v veljavnem zakonu, sprejetem marca lani v času prejšnjega sklica parlamenta, ciljne skupine natančno določene, pa s predlaganimi spremembami ne bo več tako. Ciljne skupine ne bodo več določene vnaprej, temveč na podlagi kazalnikov, ki upoštevajo aktualne družbene razmere. Med drugim se bo upoštevalo socialni položaj in stopnjo urbanizacije območja, kjer živijo.

Predlog novele zakona vključuje mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. Do te bodo po prednostnem vrstnem redu upravičeni državljani, ki osnovno računalniško opremo najbolj potrebujejo. Sredstva za delovanje računalniškega sklada se bodo zagotovila iz državnega proračuna in s prejetimi donacijami, z njim bo upravljal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, vzpostaviti pa ga mora najpozneje do 1. septembra 2023.

Vlada želi s spremembami zakona zagotoviti varstvo temeljnih ustavno varovanih pravic in zmanjšati oziroma izničiti potencialno diskriminatornost. To so v zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti, sprejetem marca lani, zaznali tako v novi sestavi službe vlade za digitalno preobrazbo kot tudi varuh človekovih pravic, zagovornik načela enakosti in Zveza društev upokojencev Slovenije.

Digitalni boni ostajajo v zakonu, vendar bodo po novem namenjeni le za socialno ogrožene. Ob tem se njihova vrednost celo zvišuje, in sicer s 150 na 200 evrov.

Vlada bo predlog novele zakona poslala v potrditev v DZ po skrajšanem postopku.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj