Sprememba Tehničnih pogojev - priloga Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Sprememba Tehničnih pogojev - priloga Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

17. 01. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 13. 1. 2023, Stran: 63

Tehnični pogoji, ki so priloga Javnega poziva 92FS-PO21 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 196/21, 10/22, 151/22 in 161/22) se spremenijo tako, kot sledi:

Besedilo prvega in drugega odstavka v razdelku A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi se spremeni tako, da se glasi:

»Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom oziroma fasadnim panelom.

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,200 W/m2K:

Besedilo prvega in drugega odstavka v razdelku D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi se spremeni tako, da se glasi:

»Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,0 W/(m2K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,0 W/(m2K).

Za eno- ali dvostanovanjske stavbe ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, se pravica do spodbude dodeli za zamenjavo obstoječih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,0 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK.«

Sprememba javnega poziva se upošteva za vloge, vložene od vključno 1. 2. 2023 dalje.

Sprememba javnega poziva velja naslednji dan po objavi te spremembe v Uradnem listu RS.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj