Sprememba Javnega poziva 67SUB-OBPO19 - Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Sprememba Javnega poziva 67SUB-OBPO19 - Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

17. 01. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 13. 1. 2023, Stran: 63

Javni poziv 67SUB-OBPO19 - Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (Uradni list RS, št. 35/19, 39/19, 51/21, 100/21 in 81/22) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 1. točke »Predmet in namen javnega poziva« se v pododdelku A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu spremeni tako, da se prvi in drugi odstavek glasita:

»Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom.

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,200 W/(m2K):

Sprememba javnega poziva se upošteva za vloge, vložene od vključno 1. 2. 2023 dalje.

Sprememba javnega poziva velja naslednji dan po objavi te spremembe v Uradnem listu RS.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj