Na voljo je novih 85,5 milijona evrov posojil Slovenske izvozne in razvojne banke

Na voljo je novih 85,5 milijona evrov posojil Slovenske izvozne in razvojne banke

03. 01. 2023

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 23. 12. 2022, www.gov.si

Podjetjem so preko sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, mikrokredite in portfeljske garancije za mala in srednje velika podjetja ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je novembra 2017 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije Finančni instrumenti (FI) 2014-2020, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju 2014-2020 na voljo finančni instrumenti v višini 234,7 milijona evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 352,1 milijona evrov povratnih sredstev.

Evropska sredstva se SID banki izplačajo v treh tranšah po 63,3 milijona evrov evropskih sredstev in četrti v višini 57 milijonov evrov, kar skupaj s slovensko udeležbo predstavlja več kot 350 milijonov evrov finančnih instrumentov, ki so na voljo gospodarstvu do porabe sredstev. Do sedaj so bile izplačane tri tranše v skupni višini 189,8 milijona evrov evropskih sredstev oziroma 284,6 milijona evrov skupaj s slovensko udeležbo, v okviru teh pa so na voljo še neporabljena sredstva v višini 30 milijonov evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je tako danes izplačalo četrto in hkrati zadnjo tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI 2014-2020 v višini 57 milijonov evrov evropskih sredstev, od tega za:

  • posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) 22 milijonov evrov,
  • za mikrokredite in portfeljske garancije malih in srednje velikih podjetij (MSP) 33,8 milijona evrov
  • in za posojila za investicije na področju urbanega razvoja (UR) 1,3 milijona evrov.

Z izplačilom zadnje tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam ter občinam skupaj s slovensko udeležbo znova na voljo novih 33 milijonov evrov za posojila in portfeljske garancije za RRI, 50,6 milijona evrov za mikrokredite in portfeljske garancije za MSP in 1,9 milijona evrov za posojila za UR.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je ob tem dejal, da je ministrstvo v iztekajočem se finančnem obdobju, v katerem črpamo sredstva EU, gospodarstvu dalo na voljo skoraj 300 milijonov evropskih povratnih sredstev. "Še najmanj pol toliko smo morali prispevati iz nacionalnih sredstev, a so te zagotovili izključno finančni posredniki iz zasebnih virov – torej iz državnega proračuna ni šel niti en sam evro," je poudaril minister. Veliko zanimanje podjetij in nadpovprečno število podprtih poslov dokazujeta, da slovensko gospodarstvo potrebuje tudi povratna sredstva. "Njihova prednost je multiplikativni učinek, saj se sredstva po vračilu s strani podjetij lahko ponovno ponudijo drugim podjetjem. Zahteva EU je sicer, da se to naredi vsaj enkrat, na ministrstvu pa ocenjujemo, da bo vrnjena sredstva mogoče ponovno dodeliti vsaj še dvakrat," pravi minister Han in napoveduje: "Glede na dobre rezultate in pozitivne izkušnje na ministrstvu načrtujemo uporabo povratnih sredstev za potrebe gospodarstva tudi v finančnem obdobju 2021-2027, ko bodo ta namenjena predvsem spodbujanju prehoda v zeleno, digitalno in krožno gospodarstvo, semenski podpori za hitrejšo rast podjetij in hitrorastoča podjetja ter izvedbi pilotnih demo projektov na področju raziskav, razvoja in inovacij."

Na spletni strani SID banke najdete vso dokumentacijo in vse potrebne informacije o pogojih pridobitve povratnih sredstev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj