10. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

10. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

03. 01. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 166, Datum: 30. 12. 2022, Stran: 2696

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve do šeste alineje drugega odstavka ter naložbe iz tretjega in četrtega odstavka 29. člena Uredbe. Naložbe iz desetega odstavka 29. člena Uredbe niso predmet tega javnega razpisa.

Cilji razpisa: Cilja podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep) sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih.

  • 300.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhne kmetije (sklop A),
  • 5.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetije, razen nosilcev majhne kmetije, in naložbe nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
  • 9.700.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zadrug, zavodov in gospodarskih družb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023, do 14.00 ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj