Sprememba Javnega poziva 94SUB-PN21 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Sprememba Javnega poziva 94SUB-PN21 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

23. 12. 2022

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 161, Datum: 23. 12. 2022, Stran: 2680

Na podlagi prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja spremembo Javnega poziva 94SUB-PN21 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.

Javni poziv 94SUB-PN21 - Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih (Uradni list RS, št. 196/21) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2.a) točke (»Vir in višina sredstev«) se v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.400.000,00 EUR.«

Sprememba javnega poziva velja naslednji dan po objavi te spremembe v Uradnem listu RS.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj