Dopolnitev javnega poziva - sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022

Dopolnitev javnega poziva - sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022

23. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 161, Datum: 23. 12. 2022, Stran: 2680

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) s to objavo dopolnjuje javni poziv Ob-3580/22, objavljen v Uradnem listu RS, št. 146 z dne 25. 11. 2022, kot sledi:

6. Rok za oddajo vlog in način predložitve

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom za »Javni poziv- sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022«.

Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo upravičencev, katerih projekti so bili odobreni s strani Evropske komisije na razpisih Life 2020 in 2021, mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 1. 3. 2023, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.

Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo upravičencev, katerih projekti so bili odobreni s strani Evropske komisije na razpisu Life 2022 mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.

Upravičenci predložijo MOP vlogo za sofinanciranje v slovenskem jeziku, podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta pa predložijo v slovenskem ali angleškem jeziku. Če je pogodba z Evropsko komisijo napisana v drugem jeziku, morajo upravičenci vlogi priložiti opis aktivnosti, za katere zaprošajo za sofinanciranje, v slovenskem ali angleškem jeziku. V vlogi mora biti jasno opredeljena višina zaprošenih sredstev na podlagi upravičenih stroškov vlagatelja in ostalih slovenskih partnerjev.

Vlagatelji lahko vlogo za sofinanciranje vložijo kot:

a) slovenski vodilni partner projekta za vse slovenske partnerje in njihove upravičene stroške ali

b) slovenski partnerji v konzorciju, kjer je vodilni partner organizacija iz druge EU države skupaj za vse slovenske partnerje v tem projektu, s katerimi upravičenci z Ministrstvom sklenejo večpartitno pogodbo o sofinanciranju.

9. Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj