Izplačan prvi del pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen energentov v 2022

Izplačan prvi del pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen energentov v 2022

23. 12. 2022

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 21. 12. 2022, www.spiritslovenia.si

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta izplačala prvi del pomoči prijaviteljem, ki so oddali vloge za pomoč v okviru Zakona za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP). 1130 upravičencem je bilo izplačanih skupno 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra 2022. Drugi del pomoči za upravičene stroške v obdobju od oktobra do decembra 2022 pa bo izplačan do 15. marca 2023.

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri tem upravičence opozarjata, da so za obdobje oktober - december 2022 v vlogi navajali oceno porabe in količine za energente, zato so za to obdobje na podlagi zakona dolžni agenciji do 31. januarja 2023 posredovati dokazila o dejanski porabi in plačilu stroškov. SPIRIT Slovenija bo na svoji spletni strani v ta namen ponovno odprla aplikacijo, predvidoma 16. 1. 2023.

Prav tako morajo upravičenci, ki so uveljavljali pomoč in naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, o tem najkasneje do 15. januarja 2023 pisno obvestiti agencijo ter vrniti prejeto pomoč.

Dodatno opozarjamo upravičence, da so v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki so bili izplačani v letu 2022 oziroma za leto 2022, po tem zakonu dolžni najkasneje do 15. januarja 2023 obvestiti agencijo ter na podlagi izdane odločbe vrniti prejeto pomoč.

****

Javna agencija SPIRIT Slovenija je preko spletne aplikacije za dodelitev nepovratnih sredstev za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina prejela 1130 vlog v skupni višini 74.297.225,62 EUR zaprošene pomoči, od tega je 1060 vlog za enostavno pomoč (skupna višina zaprošenih sredstev 54.940.908,13 EUR), 65 za posebno pomoč (skupna višina zaprošenih sredstev 12.118.564,22 EUR) in 5 vlog za pomoč za energetsko intenzivna podjetja (skupna višina zaprošenih sredstev 7.237.753,27 EUR) - od tega 4 vloge NACE (7.217.411,24 EUR).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj