Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027

Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027

20. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 16. 12. 2022, Stran: 2612

Predmet razpisa: IP SI-AT se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija

  • Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti na nesreče
  • Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo

Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija

  • Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje
  • Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja

  • Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami

Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.

Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-AT dokumenta.

Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na eno od navedenih prednostnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno nalogo.

Programsko območje obsega osem slovenskih (gorenjska, goriška, koroška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, savinjska, zasavska) in osem avstrijskih (Oststeiermark, West- in Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland) NUTS-3 regij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 41.500.000 EUR sredstev ESRR.

Sredstva se razdelijo po prednostnih nalogah, kot sledi:

  1. odpornejša in bolj trajnostna regija - 21.100.000 EUR
  2. sposobnejša in bolj konkurenčna regija - 17.000.000 EUR
  3. boljše upravljanje sodelovanja - 3.400.000 EUR

Skupaj - 41.500.000 EUR

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Rok: Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 28. februar 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa: www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.

Dodatne informacije: Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa www.si-at.eu.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa: www.si-at.eu.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj