Sprememba Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč A - AGRO ZEMLJA

Sprememba Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč A - AGRO ZEMLJA

20. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 16. 12. 2022, Stran: 2612

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč; A - AGRO ZEMLJA, št. 3301-1/2022-SRRS-12, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/22 z dne 10. 6. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 1. 2023 oziroma do porabe sredstev.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj