Sprememba Javnega razpisa za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe A - AGRO INVEST

Sprememba Javnega razpisa za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe A - AGRO INVEST

20. 12. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 16. 12. 2022, Stran: 2612

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe; A - AGRO INVEST, št. 3301-1/2022-SRRS-11, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/22 z dne 10. 6. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 3. 2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 1. 2023 oziroma do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj