Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF

20. 12. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 16. 12. 2022, Stran: 2611

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - A-PF, št. 3301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 89/22 z dne 1. 7. 2022, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022 ter št. 137/22 z dne 28. 10. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo prvega stavka v 1. točki po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 30. 6. 2023.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 1. 2023 oziroma do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj