Sprememba Javnega razpisa za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Sprememba Javnega razpisa za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

20. 12. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 157, Datum: 16. 12. 2022, Stran: 2611

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022, št. 3021-1/2022-SRRS-14, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 2022 s spr. in dop. v št. 135/22 z dne 21. 10. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 30. 4. 2023 oziroma do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj