Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

13. 12. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 6. 12. 2022, www.gzdbk.si

Potekajo priprave in medresorska usklajevanja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Prvič, predlaga se institut grozeča insolventnost (položaj, ko je verjetno, da bo v obdobju enega leta dolžnik postal insolventen), ki bi vzpostavil nekatere zaveze poslovodstva. S tem bi revizor, računovodja oz. oseba, ki za podjetje opravlja storitve povezane s poslovanjem ali pregledom poslovanja družbe, morale poslovodstvo pisno opozoriti o ugotovitvi nastanka položaja grozeče insolventnosti ali insolventnosti. V primeru grozeče insolventnosti se predvideva uporaba trenutno že veljavnega postopka preventivnega prestrukturiranja in predlaga nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti.

Drugič, predlaga se institut ključnih pogodb dolžnika - vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba, katero izvajanje je potrebno za nemoteno poslovanje dolžnika. Predlaga se prepoved, da se zaradi začetka postopkov insolventnosti, grozeče insolventnosti ali postopka prisilne poravnave, zadrži ali odpove izvajanje pogodbe ali spremeniti pogodbo v škodo dolžnika, razen če dolžnik ni plačal dolgov, ki so nastali po začetku postopka. Pogodbena določila v nasprotju, bi bila nična.

Tretjič, predlaga se prepoved izplačila dobička in vračil vplačil družbenikom po potrjeni prisilni poravnavi in bi veljala dokler dolžnik ne plača terjatev vseh upnikov, za katere učinkuje prisilna poravnava, v deležu in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.

Četrtič, predlagajo se spremembe postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki bi se tudi preimenoval v postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo.

Vir: GZS

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj