Javni poziv - sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022

Javni poziv - sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022

29. 11. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 146, Datum: 25. 11. 2022, Stran: 2505

Predmet razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2022 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije) sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinanciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo na podlagi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Za sofinanciranje lahko zaprosijo tudi upravičenci, ki so kandidirali na razpisih Evropske komisije v letih 2020, 2021 in 2022 ter so sklenili pogodbo o sofinanciranju LIFE projekta z Evropsko komisijo.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki so bili odobreni na razpisih Evropske komisije v letih 2020 in 2021 in tistih, ki bodo odobreni na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2022.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mop@gov.si.

Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:

Področje Okolje:

  • podprogram »Krožno gospodarstvo in kakovost« življenja«: Tatjana Orhini Valjavec, Tel: (01) 478-74-54, e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si,
  • podprogram »Narava in biotska raznovrstnost«: mag. Julijana Lebez Lozej, Tel: (01) 478-74-83, e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si,
  • področje »Podnebni ukrepi«: mag. Nives Nared, Tel: (01) 478-73-39 (ali (01) 478-73-10 tajništvo), e-pošta: nives.nared@gov.si.

Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.

Več: Več o javnem pozivu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj