Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR) - 7. skupina

Javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR) - 7. skupina

22. 11. 2022

Vir in informacije: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 4. 11. 2022, https://rralur.si/

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je 4. novembra 2022 objavlja sedmi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da udeleženci* programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA LUR v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizacijo lastne poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 25 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma s 1. 2. 2023.

Pogoji za vključitev:

  • Poslovna ideja.
  • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin LUR.
  • Kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat ima poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Osrednjeslovenski regiji.
  • Izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA LUR.

Dodatne informacije in prijave

Rok za prijavo na javni razpis je 5. 12. 2022.

Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekalo v četrtek, 24. 11. 2022 preko video-povezave ZOOM. Prijava na informativni dan je obvezna preko spletnega obrazca.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj