Opredelitev definicije delovnega časa

Opredelitev definicije delovnega časa

15. 11. 2022

9 0
Koristnost članka
9 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 31. 10. 2022, www.findinfo.si, Avtor: Tanja Bohl

Definicija delovnega časa je vsebovana v 143. členu Zakona o delovnih razmerjih (uradni list, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju ZDR-1), in sicer je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu ZDR-1 ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Efektivni delovni čas je osnova za izračun produktivnosti dela.

Iz definicije efektivnega delovnega časa izhaja, da se kot efektivni čas, poleg časa, v katerem delavec dejansko opravlja svoje delo, šteje tudi vsak drug čas, v katerem je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da je delavec na večerji s poslovnimi partnerji po nalogu delodajalca, izpolnjuje svoje delovne obveznosti, zato se vsekakor lahko navedeni čas šteje v njegov delovni čas, saj delavec izpolnjuje naloge po navodilu delodajalca.

***

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj