Podjetja lani občutno povečala spletno prodajo

Podjetja lani občutno povečala spletno prodajo

08. 11. 2022

Vir in informacije: STA, 3. 11. 2022, www.sta.si

Spletna prodaja, ki je močan razmah doživela predvsem v koronskem letu 2020, se je tudi lani občutno okrepila. Podjetja so ustvarila okoli 4,48 milijarde evrov prihodkov s spletno prodajo, kar je 42 odstotkov več kot v 2020. Spletna prodaja fizičnim osebam je narasla za 39 odstotkov na 1,39 milijarde evrov.

Od 4,48 milijarde evrov lanskega skupnega prihodka od spletne prodaje (brez DDV) so tretjino ustvarila mala podjetja, 39 odstotka srednje velika in 28 odstotkov velika podjetja.

Daleč največ, 92 odstot999kov s spletno prodajo ustvarjenega prihodka so podjetja ustvarila prek lastne spletne strani ali spletne strani matičnega podjetja in prek ekstraneta, osem odstotkov pa prek e-tržnice.

Podjetja z več kot 10 zaposlenimi so s spletno prodajo lani ustvarila 4,8 odstotka celotnega ustvarjenega prihodka, kar je 0,7 odstotne točke več kot v 2020. Mala in srednje velika podjetja so s spletno prodajo ustvarila za 6,1 odstotka skupnega prihodka in velika podjetja za 3,1 odstotka.

Podjetja v vzhodni Sloveniji so s spletno prodajo ustvarila za 4,5 odstotka vrednosti prihodka in v zahodni Sloveniji za pet odstotkov.

Lani je sicer prihodek s spletno prodajo izdelkov ali storitev, s prejemanjem naročil ali rezervacij prek spleta ustvarilo 22 odstotkov podjetij z 10 ali več zaposlenimi, od tega 21 odstotkov malih, 25 odstotkov srednje velikih in 38 odstotkov velikih podjetij. Delež je bil nekoliko nižji kot v 2020.

Z vidika vrste dejavnosti je prihodek s spletno prodajo ustvarilo desetina podjetij v proizvodnih in 34 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih, z vidika kohezijske regije pa 19 odstotkov podjetij v vzhodni Sloveniji in 25 odstotkov v zahodni Sloveniji.

Nekaj več kot dve tretjini (69 odstotkov) skupnega prihodka s spletno prodajo so podjetja ustvarila s prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam, 31 odstotkov s spletno prodajo fizičnim osebam.

Vrednost prihodka, ustvarjenega s spletno prodajo fizičnim osebam, je bila z okoli 1,39 milijarde evrov medletno večja za okoli 390 milijonov evrov. Nekaj nad polovico (53 odstotkov) tega prihodka so podjetja ustvarila s spletno prodajo v Sloveniji, 40 odstotkov s prodajo v druge članice EU in sedem odstotkov v druge države.

Največji delež skupnih prihodkov od spletne prodaje odpade na podjetja v dejavnosti trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil. Lani je prihodek s spletno prodajo ustvarilo 41 odstotkov podjetij v tej dejavnosti, s tovrstno prodajo pa so ustvarila 7,8 odstotka vrednosti celotnega prihodka, kar predstavlja okoli 2,30 milijarde evrov.

Prihodek od spletne prodaje se je lani glede na 2020 povečal za 450 milijonov evrov oziroma približno četrtino. Nekaj več kot tretjino (35 odstotkov) tega prihodka so podjetja v dejavnosti lani ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam.

V dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, omogoča tovrstno prodajo na spletni strani 52 odstotkov podjetij. Prihodek s spletno prodajo je lani ustvarilo 45 odstotkov podjetij, ki so tako ustvarila 5,4 odstotka celotnega prihodka, kar predstavlja okoli 744 milijonov evrov.

Prek e-tržnic in aplikacij za naročanje hrane je lani prihodek ustvarilo 11 odstotkov podjetij, od tega 11 odstotkov malih, desetina srednje velikih in 11 odstotkov velikih podjetij. Podjetja so tako ustvarila za okoli 370 milijonov evrov prihodka ali 0,4 odstotka celotnega prihodka

Bistveno pomembnejši je bil ta način spletne prodaje v gostinstvu, turizmu in logistiki. Prek e-tržnic je tako prihodek ustvarilo 77 odstotkov podjetij v gostinskih nastanitvenih dejavnostih, ki so tako pridelala desetino vrednosti celotnega prihodka, 45 odstotkov podjetij v dejavnosti promet in skladiščenje, ki so se tem ustvarila 3,8 odstotka vrednosti celotnega prihodka, in 31 odstotkov podjetij v dejavnosti strežba jedi in pijač, ki so tako ustvarila 3,2 odstotka vrednosti celotnega prihodka.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj