Objavljeno Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023

Objavljeno Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023

28. 10. 2022

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 25. 10. 2022, www.gov.si

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest.

Javna dela so namenja aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2023, in sicer za naslednja dva sklopa:

  • programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva,
  • programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi javnih del.

Predvidena je vključitev 2.000 brezposelnih oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 14.070.400,00 EUR. Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih

Javno povabilo bo odprto od 11. 11. 2022. Izvajalci javnih del lahko predložijo ponudbe na javno povabilo od 11. 11. 2022 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 28. 4. 2023.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod RS za zaposlovanje. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. V programe javnih del v splošno družbeno korist iz drugega sklopa se prednostno vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Prednost pri vključitvi bodo imeli invalidi in dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Dolgotrajno brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko v skladu s pogoji javnega povabila ponovno vključi, vendar pri istem izvajalcu javnih del najdlje še za eno leto.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj