Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin (poslovnih prostorov) - Grosuplje

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin (poslovnih prostorov) - Grosuplje

04. 06. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 31. 5. 2013, Stran: 1739

Predmet razpisa: Predmet zbiranja ponudb so ponudbe za nakup nepremičnin, posebna (etažna) dela 40,20 m2 in 23,90 m2, ki v naravi predstavljata poslovna prostora v stavbi na Kolodvorski 2, Grosuplje.

Najnižja pričakovana kupnina znaša 60.000,00 EUR neto (kupnina brez davka).

Oba poslovna prostora se prodajata skupaj, zato mora ponudba zajemati oba poslovna prostora.

Razpisnik: Občina Grosuplje

Rok: Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 17. 6. 2013

Ponudnik mora kot pogoj za veljavno ponudbo najkasneje do poteka roka za vložitev ponudbe

vplačati varščino za resnost ponudbe, v višini najmanj 10 % od ponujene neto kupnine.

Dodatne informacije: Informacije o stvarnem in pravnem stanju poslovnih prostorov ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, do zaključka tega razpisa, pri Eriki Radi Podobnik, Tel: (01) 78-88-754, vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Za ogled se je treba dogovoriti.

Besedilo prodajne pogodbe je v sklopu tega razpisa objavljeno na spletni strani razpisnika: www.grosuplje.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj