Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7CE 2022 - Krizno likvidnostni kredit

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7CE 2022 - Krizno likvidnostni kredit

25. 10. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 135, Datum: 21. 10. 2022, Stran: 2269

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7CE 2022 - Krizno likvidnostni kredit, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 128 z dne 7. 10. 2022, Ob-3227/22.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1 Splošni pogoji kandidiranja

Se v prvem odstavku spremeni točka j) in se v celoti nadomesti z:

»je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID-19 in energetske krize na poslovanje podjetja. Vlagatelji morajo izpolnjevati oba navedena pogoja. Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, to je pred 12. 3. 2020. Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za september 2021 ali januar 2022«.

6. Vsebina vloge

Se točka (4) v celoti nadomesti z:

»Dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske krize: priloži se obračun električne energije ali plina ali pogonskega goriva za mesec:

  • september 2021 ali januar 2022 in
  • september 2022.«

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj