Dodaten milijon evrov za razvoj in večjo konkurenčnost mikropodjetij v lesni industriji

Dodaten milijon evrov za razvoj in večjo konkurenčnost mikropodjetij v lesni industriji

18. 10. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 4. 10. 2022, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je povečalo višino razpoložljivih sredstev na javnem razpisu Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23), objavljenem maja 2022. Razpisana vrednost javnega razpisa se tako z 1.000.000 evrov povečuje na 2.092.316,19 evra. Zaradi porabe sredstev drugi rok, ki je bil predviden 18. novembra, ne bo izveden.

S povečanjem sredstev bo finančno podprtih 54 projektov mikropodjetij, ki v lesnopredelovalni panogi predstavljajo okoli 80 % vseh podjetij. Ta s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike. Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost. To bodo dosegli s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov plač in drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Z razvojem novih proizvodov z višjo dodano vrednostjo bodo podjetja izkoristila razvojni potencial lesa, kot slovenske strateške surovine.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj