Urejeno množično financiranje za podjetnike

Urejeno množično financiranje za podjetnike

18. 10. 2022

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 14. 10. 2022, www.gzdbk.si

Državni zbor je na seji dne 28. septembra 2022 sprejel spremembe Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (v nadaljevanju: ZIUPMFP), ki je bil 11. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu RS (št. 130).

Množično financiranje je način zbiranja sredstev za financiranje projektov in podjetij. Osebam, ki potrebujejo denar za poslovne projekte, omogoča, da prek spletnih platform zbirajo sredstva večjega števila ljudi. Je vedno bolj ustaljena oblika alternativnega financiranja za zagonska ter mala in srednja podjetja (MSP).

Namen zakona je urediti izvajanje Uredbe (EU) 2020/1503 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937 (v nadaljevanju: Uredba 2020/1503). Uredba 2020/1503 ureja storitev množičnega financiranja in ZIUPMFP podrobneje ureja opravljanje nadzora, nadzorne ukrepe in njihovo izrekanje. Pristojen organ za izvajanje ZIUPMFP in Uredbe 2020/1503 je Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Ureja se odgovornost za informacije v dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi (4. člen ZIUPMFP in 23. člen Uredbe 2020/1503). Ponudnik storitve množičnega financiranja mora potencialnim vlagateljem zagotoviti ključne informacije o naložbi. Za informacije v dokumentu je določena odgovornost lastnika projekta ali njegova uprava, vodstveni ali nadzorni organi. Prav tako se mora dokumentu s ključnimi informacijami o naložbi priložiti izjave odgovornih oseb, da so informacije v dokumentu po njihovem najboljšem vedenju v skladu z dejstvi ter so vključene vse potrebne informacije. Odgovorna oseba odgovarja za škodo vlagatelju, če so informacije v dokumentu zavajajoče oziroma netočne ali so izpuščene točne informacije, ki jih vlagatelj potrebuje za sprejem odločitve o financiranju projekta preko množičnega financiranja. Podobna ureditev velja tudi za naložbe na ravni platforme (24. člen Uredbe 2020/1503 in 5. člen ZIUPMFP).

Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, in sicer 12. oktobra 2022.

Vir: GZS

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj