Slovenija je napredovala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa 2022

Slovenija je napredovala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa 2022

11. 10. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 22. 9. 2022, www.gov.si

Slovenija je v letu 2022 na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa (European innovation scoreboard - EIS) napredovala za dve mesti in tako zaseda 13. mesto. Dosegli smo 93,5 % povprečja Evropske unije, s čimer se še vedno uvrščamo v skupino držav zmernih inovatork, a se že približujemo skupini močnih inovatork. Položaj smo v primerjavi z 2021 izboljšali za 4,2 %.

Evropska komisija vsako leto na podlagi 32-ih kazalnikov pripravi EIS, ki je dober pokazatelj napredka posameznih držav članic EU in tudi EU kot celote na področju inovativnosti. V Sloveniji smo od lanskega leta močno napredovali glede števila malih in srednje velikih podjetij s poslovno procesnimi ter produktnimi inovacijami in glede dosega širokopasovnega interneta. Izredno močni smo tudi v znanosti, predvsem na področju mednarodnih znanstvenih so-objav.

Slovenija je nadpovprečna na področju uporabe informacijskih tehnologij, še posebej pri številu podjetij, ki svoje zaposlene usposabljajo na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij. Nad povprečjem EU smo še vedno tudi pri kazalnikih vladne podpore raziskavam in razvoju v gospodarstvu ter zaposlovanja kadrov z znanjem intenzivnih dejavnosti. Evropski inovacijski indeks je koristno orodje za pripravljavce ukrepov za spodbujanje inovativnosti. Na podlagi kazalnikov se namreč dobi vpogled, na katerih področjih je potrebno okrepiti aktivnosti.

Celovit pregled EIS pokaže, da so na vrhu lestvice držav inovatork Švedska, Finska, Danska, Nizozemska in Belgija, v primerjavi z državami tekmicami na globalni ravni pa je EU letos po inovativnosti prehitela Japonsko, medtem kot je vodilna svetovna inovatorka še vedno Južna Koreja. Od leta 2015 je najbolj napredovala Kitajska, ki pa sicer še vedno zaostaja za EU.

Slovenija je napredovala tudi na EU lestvici indeksa digitalizacije gospodarstva in družbe (Digital Economy and Society Index - DESI). S tem indeksom Evropska komisija namreč od leta 2014 spremlja digitalni napredek držav članic EU. Slovenija je v letu 2022 napredovala za dve mesti in je sedaj uvrščena na 11. mesto med 27-imi državami, torej nad povprečjem EU. Uspešni smo predvsem pri integraciji digitalne tehnologije v mala in srednje velika podjetja ter na področju storitev v oblaku in umetni inteligenci.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj