Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

11. 10. 2022

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 6. 10. 2022, www.gzdbk.si

Državni zbor je na svoji seji dne 6. 10.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A).

Bistvene spremembe, ki jih ZPGVCEP-A prinaša so:

  • S spremembo zakona je vlada pomoč podjetjem s prvotnih 40 milijonov evrov povečala na 86 milijonov evrov, od tega bo 80 milijonov evrov namenjenih za subvencioniranje cen elektrike in zemeljskega plina, 6 milijonov evrov pa za ugodna likvidnostna posojila (razpis že objavljen);
  • Širitev kroga upravičencev - poleg gospodarskih družb in zadrug bodo po novem upravičeni tudi subjekti iz primarnega kmetijstva in ribištva, zasebna društva in zavodi ter gospodarsko interesna združenja, zbornice in sindikati, ki opravljajo gospodarsko dejavnost;
  • Za pomoč ne morejo zaprositi gospodarski subjekti, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano finančno ali zavarovalno dejavnost;
  • Povišuje se delež upravičenih stroškov, ki jih bodo podjetja dobila povrnjena in sicer s 30 % na 50 % pri enostavni pomoči;
  • Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina, dvignil za več kot 10 odstotkov;
  • Upravičenec bo moral podpisati izjavo, da cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov;
  • Izvajalec pomoči bo javna agencija Spirit Slovenija, ki bo izdala aplikacijo, na katero se bodo lahko upravičenci prijavili med 1. in 15. 11. 2022.

Opomba 7. 10. 2022: Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, začetek veljavnosti zakona pa je predviden drugi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vir: gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj