Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE

11. 10. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 128, Datum: 7. 10. 2022, Stran: 2161

Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

- Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Digitalizacija poslovanja,
  • Razvoj lokalne ekonomije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek znaša 3.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj