Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO)

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO)

04. 10. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 125, Datum: 30. 9. 2022, Stran: 2115

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije objavlja spremembo Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022, s popravkom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 52/22 z dne 15. 4. 2022).

1. V besedilu javnega razpisa se v točki 1 Pravne podlage, za obstoječe alineje doda naslednja alineja:

- »Dodatek št. 1 in 2 k Pogodbi št. C2130-22-096502 o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO) (investicija C: »Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest, komponenta 2: »Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2), 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna in vključujoča rast«)«.

2. V besedilu javnega razpisa se v točki 8 Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa, spremeni besedilo prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka ter tabela, ki sledi četrtemu odstavku, tako, da se po novem glasi:

»Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 95.464.623,48 EUR.

Pravice porabe so na razpolago na proračunski postavki 221475 - C3K9IC Spodbujanje investicij po ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO - MGRT v višini 88.500.000,00 EUR in na proračunski postavki 534310 - Spodbujanje investicij v višini 6.964.623,48 EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta v obdobju 2022-2026 oziroma traja do porabe razpisanih sredstev.

Predvidena dinamika, ki je skladna z razporeditvijo sredstev na PP 221475 - C3.K9IC Spodbujanje investicij po ZSINV za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO - MGRT in na PP 534310 - Spodbujanje investicij:

Leto 2022 (EUR)

Leto 2023 (EUR)

Leto 2024 (EUR)

Leto 2025 (EUR)

Leto 2026 (EUR)

SKUPAJ (EUR)

14.464.623,48

17.700.000,00

17.700.000,00

15.200.000,00

30.400.000,00

95.464.623,48

«

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj