Obvestilo o najavi odprtja tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

Obvestilo o najavi odprtja tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

27. 09. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 122, Datum: 23. 9. 2022, Stran: 2055

Predmet razpisa: Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 89/20, 90/21 in 115/22) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja najavo tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost.

Sofinancira se upravičene stroške v naložbe, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati na ARSKTRP najpozneje do 30. septembra 2023.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do podpore so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči - fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 122.072,24 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos in oddaja vlog v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu ARSKTRP) se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija so z dnem te objave dostopni na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj